Teatr w Odense i Teatr Królewski w Kopenhadze
źródło: H.C.Adendersens Centret H.C.Andersen Information
13. września HCA zostaje zaproszony do dyrekcji teatru na spotkanie, na którym otrzymuje propozycję stypendium szkolnego. Przyjmuje propozycję z wdzięcznością. Sprawa zostaje przekazana Jonasowi Collinowi. Pieniądze przyznane zostają z fundacji ‘ad usus publicos’, zwaną Królewską Cygarnicą, znajdującą się bezpośrednio pod “okiem króla". Sekretarzem tej fundacji jest Jonas Collin, który w uzasadnieniu podania do fundacji pisze, że celem wyksztalcenia HCA ma być "vorde en nyttig Borger" (stanie się użytecznym obywatelem). Sformułowanie to zostaje powtórzone w uzasadnieniu stanowiska dyrekcji fundacji przez dyrektorów, premiera Schimmelmanna i ministra finansów Møstinga.
W roku 1796 Odensse, jako pierwsze miasto poza Kopenhagą, stały teatr, (wtedy na rynku Sortebrødre Torv). Teatr nie miał stałego personelu, ale funkcjonował również jako dom kultury. Najwczesniejsze kontakty HCA z prawdziwym teatrem z 1812. W tymokresie występowały tam głównie niemieckie grupy teatralne. Christian otrzymywał wejściówkę w zamian za pomoc w organizacji wystepów - rozwieszanie plakatów. W pierwszej połowie 1813 ogląda romantyczno-komiczno-magiczną operę Ferdinanda Kauersa (Zauberposse) Das Donauweibchen, które robi na nim tak wielkie wrażenie, że robi ‘przedstawienie’ w domu: " - szkoda, że nie znałem więcej słów niż tylko te dwa, "Schwester" og "Bruder". Ta sztuka sprawiła mi szczególna przyjemność, stworzyłem ‘domowy język’, nawet trochę niemieckiego, fartuch mamy założyłem na ramiona, i przemieniłem sie w rycerza Albrecta, potem płynąłem na toborecie jako ‘Dziewczynę z Dunaju’. Wszystkie te sceny przestraszyły moja mamę, zabroniła mi tego robić, często myślała, że nie sestem całkiem normalny. ” (“ Księga życia ” , Levnedsbogen ). To było pierwsze spotkanie HCA z syrenką i w ten sposó pierwszym źródłem inspiracji do “Małej syrenki”.
Stary i nowy budynek Teatru Królewskiego w Kopenhadze, zdjęcie z roku 1874 Teatr w Odense
Program przedstawienia "Armida". Heroiczny balet Carla Dahléna. Premiera odbyła się 12. kwietnia 1821. H.C. Andersen otrzymał niewielką rolę jako trold.
Jako uczeń mie ma stałego wynagrodzenia, jego roczyny dochód w teatrze nie przekraczał 25 rdl. Dla porównania roczny dochód robotnika wynosił 200 rdl. Równoczesnie pobierał prywtne lekcje u aktora F. Lindgreena, który odradza mu porzucenie marzeń o karierze aktora. Nazwisko H.C. Andersen pojawiło się pierwszy raz na plakacie Teatru Królewskiego w kwietniu 1821. HCA miał swój przwdziwy debiut 12. kwietnia 1821, mała rola trolla, w balecie "Armida", skomponowanym przez solistę baletu i kompozytora Carla Dahléna, który przyjął Andersena jako ucznia do szkoły baletu, po zerwaniu przez Siboniego umowy o nauce śpiewu z Andersenem, 2. april 1821.
29. czerwca 1822 HCA otrzymuje zwolnienie z obowiązków w Teatrze Królewskim, podpisane przez “Dyrekcję Teatru Królewskiego”, E. Holsteina, K.L. Rahbeka, Jonas Collina.
Teatr w Odense odwiedzali również aktorzy Teatru Królewskiego w ramach swoich letnich występów na prowincji. Kontakt z krolewskimi aktorami wpłynął na ukierunkowanie marzeń HCA o szczęściu i sławie, które wiązał z Teatrem Królewskim w Kopenhadze. Po przybyciu do Kopenhagi w 1819 skierował pierwsze kroki do Teatru Królewskiego. Przedstawienie "Poul i Virginie" oglądał z miejsca na trzecim balkonie. w 1821 został przyjęty do szkoły śpiewu i w 1822 do szkoły baletowej. W okresie 1820-22, jako uczeń w szkołach przy Teatrze Królewskim, oglądał wiele przedstawień z "figurantindelogen", na tym samym balkonie ale z przodu, po prawej stronie. Po debiucie jako autor dramatów, otrzymał miejsce na "podłodze", gdzie z upływem czasu awansował do wyróżnionego fotelu na parterze - 1. parket.
Postanowiono, że HCA zostanie wysłany do remomowanej szkoły, latinskole, w Slagelse (do której wcześniej uczęszczali poeta Jens Baggesen i pisarz B.S. Ingemann). Opiekunem HCA miał być Jonas Colli, któremuy HCA słada wizytę przed wyjazdem, i obiecuje regularnie pisać do niego listy. 26. października HCA przyjeżdża do Slagelse. Zostaje skierowany do klasy drugiej pomiędzy 11-12 letnich chłopców, ponieważ ma braki we wszystkich przedmiotach. Zamieszkuje u wdowy, po zarządcy, pani Henneberg.
Krótko przed przyjazdem HCA do Slagelse, na stanowisko rektora szkoły łacińskiej zostaje powołany filolog Simon Meisling, traktowany jako wieki talent pedagogiczny. Chociaż okres w szkole Meislinga był dla Andersena katastrofalny, nie ma wątpliwości, że kontakt HCA z Ingemannem i Akademią Sorø w tym okresie, miał dla niego nieocenione znaczenie. W tym samym roku Ingemann - tuż po ślubie z Lucie Mandix - zostaje mianowany na stanowisko rektora w Sorø Akademi, która jest w przebudowie po pożarze w 1813 i zostaje na nowo otwarta. Sorø Akademi od 1826 przez dziesięciolecie stało się centrum duńskiego życia kulturalnego jako dom kontunuacji Romantyzmy w Złotym Wieku w duńskiej kulturze.
W latach 1820-1822 Hans Christian był w pewnym sensie na stałe związany z Teatrem królewskim, najpierw jako uczeń w szkole śpiewu, a następnie w szkole tańca. Jako uczniowi chóru powierzano mu mniejsze role statystów. We wrześniu 1820 otrzymuje propozycję pierwszego publicznego wystepu - pechowego - w scenie zbiorowej. 25. stycznia 1821 ma swój prawdziwy debiut jako statysta, jako "muzyk" w balecie Galeottiego “Nina”.