1837 Baśnie Pierwsza podróż do Szwecji (Første Sveriges-rejse) Powieść “Tylko grajek” (Kun en Spillemand) 1837: BAŚNIE 2. kwietnia W dniu urodzin HCA otrzymuje wiele prezentów, również od wdowy Bügel (której córkami interesował się wcześniej Ingemann). Dostał od niej: "wodę kolońską; mydło; 6 butelek wina; dwie butelki Porteru [przez wiele następnych lat porter stał się zwyczajowym napojem HCA, ‘przed nocą’]; dwa szampany; głowę cukru i siedem małych czarnych ściereczek - Alles auf einmal einzunehmen!", HCA pisze w liście z 4. kwietnia do Henriette Hanck. 07. april Ukazuje się trzeci zeszyt Baśnie, opowiadziane dzieciom” (“Eventyr, fortalte for Børn”): Mała Syrenka ” i “ Nowe szaty króla ” (" Den lille Havfrue ", " Keiserens nye Klæder "). 2. wydanie 1846. 1837: PIERWSZA PODRÓŻ DO SZWECJI Maj - czerwiec: (przyjęto) Ukazuje się niemieckie wydanie O.T. [późniejsze wydania mają tytuł O.Z.] tłumaczone przez W.C. Christiani i wydane przez Eduarda Kummera w Lipsku. 20. czerwiec - 19. lipca Podróż do Sztokholmu (przez Helsingør, Helsingborg, Varberg, Göteborg, stąd dalej kanałem Götakanalen, ostatni kawałek drogi pokonuje drogą morską do Sztokholmu). 26. czerwca Na promie pływającym po kanale Götakanalen poznaje Fredrikę Bremer (wsiadła w Vänersborgu 25. czerwca). Fredrika Bremer, znana w Europie pisarka, autorka religijnie ukierunkowanych powieści obyczajowych, w ciągu następnych kilku lat będzie wielką pomocą dla HCA w jego szwedzkich podróżach. Jest bardzo oczarowana jego baśniami, ale HCA nie może zmusić się do przeczytania ani jednej jej powieści do końca. 28. czerwca 2. wydanie powieści “Improwizator”. Wydawnictwo Reitzel płaci HCA 180 rdl. 4. lipca HCA płynie ze Sztokholmu do Upsali. 7. - 8. lipca Wraca do Sztokholmu, gdzie spędza dwa dni razem z Fredrykiem Bremerem i poetą K.A. Nicanderem w Sztokholmie. 9. lipca Początek podróży z powrotem do domu. 13. lipca Po drodze do Kopenhagi odwiedza poetę Esaiasa Tegnéra w Göteborgu. 1837: TYLKO GRAJEK 18. lipca W drodze powrotnej przez Zelandię podróżuje razem ze swoją protektorką, wdową Bügel, która w tym czasie bardziej niż matcznie zajmowała się umilaniem życia HCA. Razem odwiedzają Gurre, Fredensborg i zamek Frederiksborg Slot. 28. lipca - 24. sierpnia Letnia podróż HCA do Sorø, Odense i Lykkesholm. W Sorø HCA czyta swoją powieść Tylko Grajek ”(“ Kun en Spillemand ”) Ingemannowi i Hauchowi. " Hauch umieścił “Tylko grajka” ponad wszystko, co kiedykolwiek stworzyłem, tak, na szczycie wszystkiego co napisałem w ostatni czasie, przepowiedział mi, że ta właśnie powieść będzie powodem mojego szczęścia, że umocni moje nazwisko w Niemczech, i że w Danii zdobędę wielka sławę, tak, że moja przyszłość bedzie zabezpieczona .” - pisze HCA w liście z dnia 11. sierpnia do Edvarda Collina. I Odense zaproszony na obiad u brata Signe Læssøes, ‘generalnego komisarza wojny’ (generalkrigskommissær), Josepha Abrahamsona, który po nominacji na to stanowisko w 1835, przeprowadził się do Odense. Signe Læssøe i Joseph byli dziećmi poety i oficera Wernera Hansa Frederika Abrahamsona, autora wiersza Mój Synu, jeśli chcesz zaistnieć w świecie, to się ukłoń (" Min Søn, om Du vil i Verden frem, saa buk! "). HCA pisze do Edvarda Collina: " To był obfity stół i 8 gatunków wina; przyjęcie zorganizowano tylko z mojego powodu, wypito toasty za mnie i za moje powieści, dobrze, że napisałem tylko trzy, jak by było więcej, za które wzniesiono by toasty, wylądowałbym pod stołem .". HCA musiał odwiedzić Glorup w czasie pobytu w Lykkesholm, bo pod datą 10. sierpnia napisał swoje nazwisko i rok 1837 na starej bramie przy wjeździe do ogrodu zoologicznego Glorup. Park w Glorup jest scenerią w powieści “ Tylko grajek Październik Ukazuje się biografia HCA Xaviera Marmiera (1808-1892), " Une vie de poète " w Revue de Paris (drugi raz w jego Histoire de la littérature au Danemark et en Suède (Paris 1839). Marmier tłumaczy również wiersz “ Umierające dziecko ” (" Det døende Barn "). 10. listopada Ukazuje się tłumaczenie artykułu Marmiera na język niemiecki w Magazin für die Literatur des Auslandes”, (Berlin). 22. listopada Ukazuje się powieść Tylko Grajek (“ Kun en Spillemand ”). Trzy piewsze powieści tworzą zakończony cykl "życia we Włoszech" (wyróżniony temat przez malarzy i pisarzy od romantyzmu) i "życia w Danii" (wkład HAC do tego, co egzotyczne w literaturze tego okresu). Równocześnie te trzy powieści nowoczesnym, psychologicznym obrazem obszaru granicznego w literaturze, między romantyzmem i początkiem realizmu. O swojej nowej powieści HCA pisał już w maju 1836 do Henrietty Hanck, że powieść ta będzie zawierała: " Poezję w naszym czasie tu w Danii, tylko to, co petyckie, nic codziennego i oczywiście Prawdę [...] Chcę być pierwszym [to znaczy najlepszym] autorem powieści w Danii. ". [w “Tylko grajku” jest obecne też to, co codzienne, ale HCA napewno myśli tu polemicznie o książce “Codzienna historia” (“En Hverdags-Historie”) pani Gyllembourg] Grudzień Realizacja studenckiej farsy “ Most Langebro ” (“ Langebro ”). 11. grudnia Sophie Ørsted zaręcza się z prawnikiem Fritzem Dahlstrømem (HCA był w pewnym okresie zakochany w Sophi). W czasie Świąt Bożego Narodzenia ukazuje się pierwsza reprodukcja portretu HCA C.A. Jensena. Malarz sam podjał inicjatywę reprodukcji dla zarobku.
Hans Christian Andersen