Rok 1835 - pierwsza powieść i pierwszy zbiór baśni

Marzec
W liście z 16. marca do Henrietty Wulff HCA opowiada, że napisał kilka baśni, i że H.C. Oersted (fizyk, odkrywca elektromagnetyzmu) powiedział mu, że

"... kiedy Improvisator (powieść) zrobi mnie sławnym, baśnie uczynią mnie nieśmiertelnym, bo one są najdoskonalsze z tego, co napisałem, ale je tak nie sądzę".

9. kwietnia
Kopenhaskie wydawnictwo C.A. Reitzel, które jest stałym wydawnictwem HCA, wydaje powieść Improwizator. Tą i nastepnymi trzema powieściami umieszcza się HCA na froncie jako pisarz, współtwórca nowoczesnego gatunku powieści współczesnej. W kontekście duńskim toruje nowe drogi literaturze, gdzie właściwie tylko Ingemann pisał powieści, ale były to powiesci historyczne. HCA zdobywa sławę w Europie przede wszystkim jako autor powieści, które są też ukoronowaniem wysiłków podejmowanych przez niego w latach 1830 zmierzających w kierunku "malowania literatury". W liście z 16. marca pisze do Henrietty Wulff, że jego tlumacz (na niemiecki):

"Professor Kruse [...] mówi że jestem tym najwiekszym z malarzy, i Oersted mówi że powinienem mieć pędzel razem z piórem".

O przyjęciu Improwizatora HCA opowiada w liście z 29. kwietnia do Henrietty Wulff:

"Nigdy wcześniej moja praca nie poruszyła tak żywo tak wielu ludzi (...)"
"Jestem "na fali"; i moje serce jest pełne wdzięczności dla Dobrego Boga; czuję, że to wszystko, to jego miłosierny dar, to On doprowadził prądy do mojej duszy".

HCA żąda od wydawnictwa 200 rdl. jako honorarium za książkę, i 100 rdl. zaliczki. Dodatkowo życzy sobie, aby książka miała taki sam format i takie same liternictwo jak powieści Ingemanna, z czego wynika, że jego ambicje literackie szły w kierunku szerokiego odbiorcy i ludowego sukcesu, porównywalnego z sukcesami, jakie zdobywały historyczne powieści Ingemanna.

Wydawnictwo C.A.Reitzel było przygotowane do wydania powieści Improwizator już w lutym, ale HCA znalazł tylko 18 potencjalnych nabywców, a nie 100, których wymagało wydawnictwo, aby zaakceptować honorarium o podanej przez HCA wysokości.

Kwiecień
W Hamburgu (wydawnictwo August Campes) wychodzi Improvisator w tłumaczeniu Lauridsa Kruse, niemiecki tytuł Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters (ze wstępem tłumacza). Wydanie musiało być przygotowywane równolegle do przygotowań wydania duńskiego.

8. maja
Wychodzi pierwszy zbiór baśni Eventyr, fortalte for Boern. Foerste Hefte - Baśnie opowiedziane dzieciom. Pierwszy zeszyt, w którym HCA umieszcza baśnie: Krzesiwo, Maly Claus i duzy Claus, Ksiezniczka na ziarnku grochu i Kwiaty malej Idy. Zeszyt kosztował 24 skilling (1/4 rbdl. co
współcześnie odpowiada 25 kr. - 12 Plzl). Edvard Collin określił później wydanie jako "dobry zakup".
Drugie wydanie baśni ukazało się w roku 1842, trzecie w roku 1845. O baśniach pisze HCA w liscie z 10. lutego 1835 do Ingemanna:

"Przekazałem kilka z tych baśni, których sam z radością słuchałem jako dziecko, i które, jak sądzę, nie są znane; napisałem je dokładnie tak, jak chciałbym je opowiedzieć dziecku".


W swoich "Uwagach" do baśni (w tym wydanie z ilustracjami Vilh. Pedersena, tom 2, 1863), HCA pisze o swoich pierwszych baśniach:

"Powinno się słyszeć styl opowiadającego, język musi dlatego być podobny do ustnego przekazu; opowiadane dzieciom, ale także dorosły powinien się móc przysłuchiwać. Trzy pierwsze baśnie slyszałem w dzieciństwie w przędzalni i w czasie zbioru chmielu; baśn "Kwiaty malej Idy" powstala kiedy pewnego dnia u poety Thiele opowiadałem jego córeczce Idzie o kwiatach w botanicznym ogrodzie; kilka uwag dziewczynki zapamiętałem i odtworzyłem pisząc później tę baśń."
Portret Idy Thiele (1830-1862) z roku 1832 - malarz Chr. Koebke, xródło: H.C. Andersen Information
Lipiec - sierpień
Podróż letnia do zamku Lykkesholm oraz do miast Odense i Soroe. W zamku Lykkesholm HCA dostaje pokój w wieży odwiedzanej przez duchy. Pisze o tym w liście z 5. lipca do Edvarda Collina; pisze również o tym, że młode kobiety, które czytały Improwizatora "krążą wokół autora".

16. grudnia
Wychodzi następny zbiór baśni Eventyr, fortalte for Boern. Andet Hefte - Baśnie opowiedziane dzieciom. Drugi zeszyt, w którym HCA umieszcza baśnie: Calineczka, Niegrzeczny chlopiec i Twarzysz poodróży. Drugie wydanie ukazuje się w roku 1843
.

Pierwsze zbiory baśni H.C.Andersena - " Eventyr fortalte for Boern " ukazały się w sześciu małych zeszytach w latach 1835- 1842. Na zdjęciu oryginalne wydanie 1-3 1835-1837. Pierwszy zeszyt ukazał się 8 maja 1835 roku.