Rok 1829 - Debiut literacki i dramaturgiczny

W tym roku
HCA debiutuje jako twórca literatury i dramaturg. Ukazuje się również wiele wierszy poety w dziennikach i czasopismach.

Ukazuje się biografia poety Adama Oehlenschlägera (autobiografia obejmująca dzieciństwo i lata młodzieńcze) jako wstep do niemieckiego wydania jego dzieł zebranych (wydane w Breslau / Wrocław).

2. stycznia
Ukazuje się "Fodreise" (Podróż piechotą) wydana przez samego HCA, poniważ wydawnictwo Reitzel nie chciało wypłacić mu żądanej przez niego sumy, 100 rdl. Reitzel chciał dać tylko 70. Nakład w ilości 500 egz. - w cenie 1 rdl. - rozszedł się błyskawicznie. C.A. Reitzel kupił od HCA prawa do drugiego wydania i wypłacił żądane 100 rdl.

11. kwietnia
Ukazuje się 2. (trochę rozszerzone) wydanie "Fodreise" (Podróż piechotą). HCA zachłystnął się sukcesem swojego debiutu oraz faktem, że protegował go sam Heiberg, w stopniu, który zainicjował "ataki" na romantycznego twórcę Carstena Haucha, czego później HCA żałował.

23. kwietnia
Ukazuje się "Kjaerlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret" (Miłość na wieży kościoła św. Mikołaja albo co mówi parter). Wodewil jest modny w tym okresie, jest też ulubioną forma dramaturgiczną Heiberga.

25. kwietnia
Premiera "Kjaerlighed paa Nicolai Taarn ..." odbyła się w Teatrze królewskim. Według HCA był to sukces, ale wodewil wystawiony był tylko trzy razy.

12. lipca
Ukazuje się wiersz "Til min Moder" (Do mojej matki), w wersji z roku 1823) w czasopi?mie Repertorium for Moerskabslćsning, wydawanym przez A.P. Liunge'a.

21. sierpnia
Ukazuje się wiersz "Skjaermbraets-Billeder" (Obrazy na ekranie), pięć wierszy, w czasopiśmie "Kjoebenhavns-Posten". Nr. 1 jest "Moderen med Barnet" (Matka z dzieckiem).

Lato 1829
HCA czyta Heine razem ze studentem prawa Orlą Lehmannem (później znaczący liberalny polityk), którego HCA poznał poprzez Fritza Petita.

30. lipca - 16. sierpnia
HCA w letniej pordróży. Podróż parowcem Caledonia -

"pierwszy parowiec, który zobaczyliśmy na naszych wodach terytorialnych; był zasłużenie chwalony przez całą załogę pariowca i określony jako 'Pjaske-Malene'"
(Baśń mojego życia)

- do portu Kallehave. Zatrzymuje się na wyspie Moen, gdzie odwiedza siostrę Laury Toender-Lund, Annę, i jej męża, pastora P.N. Moellera Holsta w miejscowości Hjertebjerg.

Stąd udaje się w dalszą podróż 2. lipca do Petersgaardu pomiędzy Kallehave i Vordingborg, gdzie odwiedza brata ojca Henrietty (Jette) Wulff, Christiana Wulffa (kommandoerkaptajn).

Dalej przez Vordingborg, Naestved i Slagelse na swoją rodzinną wyspę Fjonię; mieszka u wdowy po drukarzu pani Iversen w letniej posiadłości Marieshoej pod Tolderlund, trzy tygodnie od 5. lipca. W tym okresie odwiedza matkę w Odense; spędza jedną noc w Elvedgaard na północnym Fyn u historyka Vedela Simonsena;

W drodze powrotnej mieszka razem z synami Jonasa Collina w Noerager pod Tissoe (od 27. lipca) korzystając z zaproszenia właściciela, kammerraad (doradcy) Clausa Christiana Banga, brata Nielsa Hofman-Banga w posiadłości Hofmansgave.

16. sierpnia
Powrót do Kopenhagi.

17. i 18. wrzeźnia
HCA publikuje w Kjoebenhavnsposten "Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn" (Kawałek wycieczki w lecie 1829. - Odense i okolica)

18. wrzeźnia
HCA czyta pracę z zakresu psuchologii F.C. Sibberna - najprawdopodobniej jego książkę "Psychologisk Pathologie" z 1828, wydaną ponownie w 1885 pod tytułem "Laeren om de menneskelige Foelelser og Lidenskaber" (Nauka o ludzkich uczuciach i cierpieniach) - i pisze pod wpływem tej lektury w nocy z 18. na 19. wiersz "Doeds-Oeieblikket" (W chwili śmierci), który uikazuje się w Kjoebenhavnsposten 24. września.

12. października
W Kjoebenhavnsposten ukazuje się tłumaczenie wiersza "Det doeende Barn" (Umierające dziecko) na język grenlandzki, dokonane przez misjonarza Knuda Kjaera. HCA żartuje na ten temat w jednym z listów do Edwarda Collina, z 15. lipca 1830, w którym pisze o panience Scheel, "która krąży dookoła moich wierszy", ale nie jest w tym nic dziwnego, bo

"to jest coś, do czego jestem tak przyzwyczajony zarówno tu jak i na Fjonii, tak, możliwe też, że zdobyłem kilka grenlandzkich serc dla mojego 'umierajacego dziecka'".

21. października i 14. listopada
HCA zdaje drugi egzamin (examen philologicum et philosophicum), uprawniający do studiów na uniwersytecie. Jednym z egzaminatrorów był H.C. Oersted.