Rok 1826 - Do Helsingoeru z rektorem Meislingiem

1. maj
HCA przeprowadza się razem z rektorem Meislingiem do Helsingoeru, gdzie Meisling obejmuje kierownictwo "latinskolen".

1. lipiec
Badacz języka Rasmus Nyerup drukuje szkic prozą autorstwa HCA "Fragmenty podróży z Roskilde do Helsingoer" w numerze "Nyeste Skilderi af Kjoebenhavn". Były to fragnmenty listu HCA do Rasmusa Nyerupa.

Lipiec
Po odbytej podróży piechotą z Helsingoer do Kopenhagi (HCA odwiedza rodziny Wulff i Collin) HCA napisał pierwszy wiersz poświęcony naturze "Aftenen" (Wieczór), w którym także po raz pierwszy pojawia się humor

Sierpień
HCA otrzymuje przedłużenie na dwa lata przyznanego mu stypendium z fundacji ad usus publicos.

Wrzesień
HCA pisze wiersz "Det doeende Barn" pod wpływem swojego własnego nieszczęśliwego losu w towarzystwie Meislinga. HCA deklamuje wiersz niemieckiemu poecie Ludolphowi Schleyowi, który w tymże roku odwiedza Helsingoer. Schley był kupcem i tłumaczem szwedzkiej literatury na język niemiecki (podróżował po Szwecji). Z Helsingoeru Schley jedzie do Libau, gdzie otwiera swoją własną firmę handlową.