Rok 1820 - w szkole śpiewu i tańca

maj
HCA odwiedza jeszcze raz Weyse'a, który pisze list do brata pułkownika Høgh-Guldberga, poety i profesora, Fr. Høgh-Guldberga, który zbiera pieniądze dla HCA wśród swoich przyjaciół (m.in. kompozytor Fr. Kudla). Zebrane pieniądze wypłacane są HCA w miesięcznych ratach po 10 rdl. Guldberg przyrzeka HCA udzielanie mu lekcji porządnego czytania i pisania oraz dodatkowo lekcji języka niemieckiego. Høegh-Guldberg organizuje HCA również lekcje łaciny.

HCA odnawia w tym okresie kontakt ze swoją koleżanką z okresu przygotowawczego do konfirmacji w Odense, Laurą Tønder-Lund, która mieszka teraz w domu szefa Holmen (*), kontradmirała J.C. Kriegera, którego żoną była siostra Engelke Colbiørnsen. Poprzez Laurę Tønder-Lund HCA nawiązuje kontakt z wieloma znaczącymi osobami, które udzielają mu pomocy w wielu sprawach, m.in. z dziekanem Gutfeldtem przy Kościele Holmen (Holmens Kirke).

czerwiec
Siboni zrywa umowę z HCA dotyczącą lekcji śpiewu, ponieważ nie widzi jakiejkolwiek przyszłości dla HCA w teatrze jako śpiewaka (głos HCA w tym okresie przechodzi mutację). HCA odwiedza tancerza-solistę C. Dahle
na, który zgadza się na przyjęcie HCA do Szkoły Tańca baletowego przy Teatrze Pałacowym (Hofteatrets Danseskole) w sezonie 1820/21.

w tym roku
W tym samym roku B.S.Ingemann wydaje zbiór baśni i opowiadań. Baśnie i fantastyczne opowiadania Ingemanna, pojedyncze baśnie Oehlenschlagera i baśnie, napisane przez panią Gyllembourg, były jedynymi spisanymi baśniami w Danii przed rokiem 1835, w którym HCA wydał swoje pierwsze cztery baśnie - 8, maja, Eventyr fortalte for børn: Krzesiwo, Mały Claus i duży Claus, Księżniczka na grochu, Kwiaty małej Idy. Z tych wszystkich jedynie baśnie Ingemanna miały pewne (szczególnie motywy) znaczenie dla HCA.

21. lipca
H.C. Ø
rsted odkrywa elektromagnetyzm. Filozofia natury i poglądy naukowe, które Ørsted w następnych latach rozwija odegrają - poprzez późniejsze bliskie związki pomiędzy Ørstedem i HCA - ogromną rolę w twórczości HCA.

wrzesień
HCA otrzymuje swoje pierwsze - nieudane - zadanie jako statysta (w grupie statystółw) na scenie teatru.

październik
HCA wysyła błagalny list i wiersz do N.F.S. Grundtviga. Nawiązuje w tym samym czasie kontakt z B.S. Ingemannem w ramach podejmowanych prób otrzymania poparcia w swojej drodze na duński literacki Parnas. W tym roku poznaje także wydawcę Duńskich Legend (Danske Folkesagn, wychodzi w latach 1819-1823), Justa Mathiasa Thiele
.

---------------------------

*) Holmen - to wspólne określenie całego obszaru (i wszystkich instytucji) gdzie duńska flota była konstruowana, remontowana, konserwowana i przechowywana. Obszar o stosunkowo dużej powierzchni rozwinął się w okresie od połowy XVI wieku do 1850 do miasta w mieście. Holmemen - stocznia i towarzyszące jej obiekty były bardzo wyraźnie odgraniczone od Kopenhagi. Flota miała swoje własne prawa, szpitale i szkoły. Holmen miało własne więzienie, kościoły i cmentarze. Dzisiaj Holmen to dzielnica szkół artystycznych, tu m.in. znalazły swoje siedziby Królewska Szkoła Teatralna, Duńska Szkoła Filmowa, Szkoła Architektury. Tu również mieści się nowy budunek Opery Królewskiej.