Rok 1818 - matka HCA wychodzi ponownie za mąż

8. lipca
Matka HCA wychodzi ponownie za mąż (niezrzeszony szewc Niels Joergensen Gundersoe, u. 1787, z. 1822). Można przyjąć, że ponowne zamążpójście matki było jednym z głównych powodów, które zadecydowały o zerwaniu HCA z dzieciństwem. Można również zaryzykować twierdzenie, że HCA zobaczył matkę jako stworzenie seksualne (pisze o tym we wspomnieniach), co mogło być jednym z tych czynników, które miały decydujący wpływ na jego późniejsze kontakty z kobietami.