Rok 1810 nauczanie podstawowe
Szkoły
HCA uczęszcza krótko do pogeskole - szkoła nauczania początkowego, "laremor" - matka nauczycielka, (według rodzinnej tradycji powinna to być Marie Raaschou).
W tym samym roku mały Hans Chritian zostaje przeniesiony do innej pogeskole, założonej i prowadzonej przez dawnego telegrafistę, Feddera Carstensa, do której uczęszczali głównie chłopcy z żydowskich rodzin. Nie była to jednak szkoła żydowska, Fedder Carstens nie był Żydem. HCA poznaje tutaj dziewczynkę Sarę Heimann, która staje się inspiracją do postaci Naomi w powieści Kun en Spillemand - Tylko grajek. Szkoła Feddera Carstensa zostaje zamknięta w 1811.

Nauka w domu
HCA uczy się czytać w domu. Zabiera się m.in. do komedii Holberga (duński Fredro), które najpierw czyta mu ojciec. Słuchając, HCA uczy się tekstu na pamięć i potem "czyta sam". Czyta również Shakespearea (nie istnieją możliwości ustalenia w jakim zakresie HCA zapoznał się z tekstami brytyjskiego dramaturga).

Zainteresowania teatrem i rozwojem intelektualnym stymuluje u HCA ojciec. Racjonalizm religijny i ciekawość intelektualna ojca balansuje zabobonność matki HCA.


F
attiggaarden

Na rogu Overgade i Paaskestrade mieścił się fattiggarden - dom biedaków, część zabudowań zachowała się do dzisiaj. Na pierwszym piętrze mieściło się pomieszczenie, w którym HCA, po zamknięciu szkoły Federa Carstensa, pobierał okresowo,
najprawdopodobniej, nieodpłatną naukę, ale nie zachowała się na ten temat żadna pewna dokumentacja.

źródło: Odense Bys Museer