Rok 1808 - wojska hiszpańskie w Odense

20. lutego
Dania jako sprzymierzona po stronie Napoleona wypowiada Szwecji wojnę.

Marzec
Francusko-hiszpański korpus pomocniczy pod dowództwem marszałka Jean Baptiste Jules Bernadotte (który w 1810 został wybrany na szwedzkiego nastepcę tronu i od tego roku praktycznie posiadał władzę w Szwecji, w 1818 został koronowany na króla Szwecji pod imieniem Carl XIV Johan) przybywa na wyspę Fyn (Fonię). W planach było przerzucenie korpusu na wyspę Sjeland (Zelandię) i dalej desant lądowy w Skaane (południe Szwecji).

Opowiadania, których HCA słuchał jako dziecko o Hiszpanach na Fonii, dały mu później materiał do sztuk teatralnych (Hiszpanie w Odense, 1833/36 oraz Kiedy tutaj byli Hiszpanie, 1865). Lokalna tradycja, ludowość i teatr lalkowy pojawiają się bardzo wcześnie jako elementy mające wpływ na rozwój fantazji HCA.